Physician in the HIV Unit of Germans Trias i Pujol University Hospital
Head of research line “Aging in HIV and associated complication

Actualització sobre la Infecció pel VIH

La jornada va adreçada a tot personal sanitari que hagi de tractar d'una manera o d'una altra amb pacients infectats pel VIH o amb persones amb elevat risc d'infectar-se. L'objectiu és proporcionar eines perquè qualsevol professional sanitari sàpiga prendre les decisions necessàries sobre el maneig d'aquests pacients i que sàpiguen també donar respostes als [...]

Comprehensive Management of Aging in HIV. Barcelona 2018

LEARN MORE AT AGINGHIV.COM During the last decade, we have seen remarkable improvements on HIV treatments. In some countries, such improvements have allowed controlling HIV infection with high efficacy and reasonably simple treatment schedules, but it has also shifted the profile of HIV patients, who now tend to be increasingly aged. Overall, it is estimated [...]

Comprehensive Management of Aging in HIV-Infected Subjects. Buenos Aires 2017

LEARN MORE AT AGINGHIV.COM During the last decade, we have seen remarkable improvements on HIV treatments. In some countries, such improvements have allowed controlling HIV infection with high efficacy and reasonably simple treatment schedules, but it has also shifted the profile of HIV patients, who now tend to be increasingly aged. Overall, it is estimated [...]

Go to Top