I Curso de Actualización Teórico–Práctico en Infección por VIH2018-03-23T14:14:50+00:00
I Curso de Actualización Teórico–Práctico en Infección por VIH
19-Mar-2018 until 20-Mar-2018
Hospital Universitario Son Llàtzer (Palma de Mallorca)

La infecció pel VIH en l’actualitat s’ha convertit en una patologia crònica que, a més del maneig del propi tractament antirretroviral incloses les seves toxicitats o interaccions, presenta una sèrie d’aspectes, com son el diagnòstic precoç, el maneig de les diferents comorbiditats com la coinfecció pels virus de l’hepatitis, les alteracions cardiovasculars, renals o òssies, així com també l’espectre de malalties de transmissió sexual, que impliquen la intervenció de diferents professionals sanitaris a diferents nivells assistencials. Els curs està dirigit a metges de família, internistes, microbiòlegs, o d’altres especialitats, farmacèutics, així com també a residents i personal d’infermeria que estiguin interessats en actualitzar-se en el maneig del pacient amb infecció pel VIH des d’un punt de vista teòric però sobre tot pràctic.

Details
I Curso de Actualización Teórico–Práctico en Infección por VIH
19-Mar-2018 until 20-Mar-2018
Hospital Universitario Son Llàtzer (Palma de Mallorca)
Català
Organisation
Phone
+34 934 978 346
Mail
Go to Top