Jornades d’Actualització en VIH i Malalties Infeccioses Emergents2019-04-24T15:08:23+00:00
Jornades d’Actualització en VIH i Malalties Infeccioses Emergents
13-Mar-2019 until 20-Nov-2019
Hospital de Viladecans

Jornades d'actualització en el coneixement de: el VIH (esquemes terapèutics, comorbiditats i malalties oportunistes), malalties infeccioses tradicionals i nous antibiòtics, Programa d'Optimització de l'ús d'Antimicrobians (PROA) i Programa de Vigilància de les Infeccions Nosocomials als hospitals de Catalunya (VINCat), coinfecció VHC i B i malalties emergents tropicals (grip A, Zika, Chagas i Febre de Chikungunya).
Aquest curs va dirigit a metges, residents i infermers d'Hospital i Atenció Primària de la zona.

Coordinadors

Ana Lérida Urtega
Presidenta Comissió Infeccions, Unitat VIH, Hospital de Viladecans
Enric Pederol
Unitat VIH. Servei de Medicina Interna. Hospital de Viladecans
VER PROGRAMA
Details
Jornades d’Actualització en VIH i Malalties Infeccioses Emergents
13-Mar-2019 until 20-Nov-2019
Hospital de Viladecans
Català
Organisation
Phone
+34 934 978 346
Mail
Sponsors
Go to Top