Prevenció del VIH: Profilaxi Post i Pre Exposició 2019-03-13T09:54:21+00:00
Prevenció del VIH: Profilaxi Post i Pre Exposició
26-Mar-2019 fins 13-Jun-2019
Hospital de Mataró, CAP Mataró Centre, CAP Cirera Molins, CAP Rocafonda, CAP Prim-La Riera, CAP Cerdanya, CAP Gatassa
El Grup de coordinació assistencial de la Comissió tècnica per a la prevenció del VIH i la Sida a Mataró organitza aquesta sessió de formació amb l’objectiu d’actualitzar els vostres coneixements en relació a la prevenció de la infecció VIH: profilaxi post exposició (PPE) i pre exposició (PrEP). La PPE és una mesura secundaria per prevenir el VIH quan la prevenció primària ha fallat. S’aconsella en persones amb una exposició de risc al VIH que pot ser ocupacional o no ocupacional. Consisteix en efectuar un tractament, de curta durada, immediatament després del contacte amb el virus per evitar la seva transmissió. La PrEP, en canvi, consisteix en un tractament antiretroviral que pot ajudar a prevenir el VIH en persones que no tenen el virus, però si un alt risc de contraure’l. Aquestes dues mesures, juntament amb altres, com el diagnòstic precoç i el tractament de la infecció són estratègies per reduir la transmissió del virus i evitar que es produeixin nous casos. Aquestes sessions donen continuïtat a les sessions anuals iniciades ara fa 10 anys, han comptat amb la participació de professionals dels centres d’atenció primària, de l’Hospital de Mataró, de les farmàcies comunitàries, de la Unitat Funcional de Sida de l’Hospital, del Centre de Salut Mental i Addiccions i de l’ASSIR, entre d’altres. Enguany, tenim previst efectuar la mateixa sessió als serveis que s’especifiquen al programa. Les sessions van adreçades als professionals dels serveis esmentats en el paràgraf anterior i no cal inscripció prèvia.
DETALLS
Prevenció del VIH: Profilaxi Post i Pre Exposició
26-Mar-2019 fins 13-Jun-2019
Hospital de Mataró, CAP Mataró Centre, CAP Cirera Molins, CAP Rocafonda, CAP Prim-La Riera, CAP Cerdanya, CAP Gatassa
Català
ORGANITZADORS
Telèfon
+34 93 497 85 51
Mail
COL·LABORADORS
PATROCINADORS