VI Curs sobre el maneig avançat del pacient VIH 2018-05-23T10:50:55+00:00
VI Curs sobre el maneig avançat del pacient VIH
20-Feb-2017 to 26-Jan-2018
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
En l'últim any s'han incorporat nous fàrmacs, s'han actualitzat les guies de tractament i impulsat el tractament massiu de la coinfecció pel VHC. Així mateix, la cronificació de la infecció fa emergir noves necessitats relacionades amb comorbiditats i amb l'envelliment prematur que s'observa en les persones seropositives. Els professionals que tracten pacients VIH + s'enfronten a decisions terapèutiques en les que la resposta ha de ser multifactorial, tenint en compte no només aspectes clínics sinó també altres més bàsics (toxicitats, interaccions, coinfeccions, resistències, PK, ...). En definitiva, la infecció pel VIH té un dinamisme en el seu abordatge terapèutic que fa impensable la no actualització constant.
DETAILS
VI Curs sobre el maneig avançat del pacient VIH
20-Feb-2017 to 26-Jan-2018
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Català
ORGANIZATION
Phone
+34 93 497 85 51
Mail