V Curs sobre el maneig avançat del pacient VIH 2018-05-23T10:54:10+00:00
V Curs sobre el maneig avançat del pacient VIH
05-Feb-2016 fins 25-Nov-2016
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Els professionals que tracten persones amb VIH s'enfronten a decisions terapèutiques en les que la resposta ha de ser multifactorial, tenint en compte no només aspectes clínics sinó també d'altres més bàsics (toxicitats, interaccions, coinfeccions, resistències, PK...). Sabem també que el coneixement de la infecció pel VIH avança de forma accelerada. El maneig clínic de la mateixa requereix doncs una actualització constant. Aquesta actualització però, no és fàcil quan no s'està exposat a una pràctica continuada i en contacte amb la recerca bàsica.
DETALLS
V Curs sobre el maneig avançat del pacient VIH
05-Feb-2016 fins 25-Nov-2016
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Català
ORGANITZADORS
Telèfon
+34 93 497 85 51
Mail